ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - уч. 2024/2025 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии - "инженер" в определена област. 

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 150 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София. 


АКТУАЛНО: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

Заявление за явяване на предварителни изпити можете да подадете: 

По интернет 

В Учебен отдел 

В регионалните бюра 

За справки - тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568 

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Училища за провеждане на предварителните изпити по градовете (на 13 и 27 април 2024 г.) 


СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

График за приемане на документи 

График за провеждане на конкурсните изпити 

График за класиране и записване 


ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатстудентска информация 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски изпит по английски език 


Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар